Pohádka za pohádkou - Ilustrovaná kniha klasických pohádek

 

 

 

Čtěte dětem

12 laskavě převyprávěných

klasických českých pohádek

se stovkou nádherných obrázků. 

 

 

 

  

O knize


Pohádka za pohádkou je kniha převyprávěných klasických pohádek pro společné zážitky dětí a jejich maminek, tatínků, babiček, dědečků… Pro radost z kouzelného světa, laskavé pohlazení i jistotu, že dobro a spravedlnost v něm vítězí.

Nejznámější příběhy ze světa českých pohádek jsou doprovázeny velkým množstvím ilustrací zachycujících děj. Díky bohatým kresbám a krátkým textům s velkým písmem přímo vybízejí ke čtení v rodinném kruhu.

V závěru knihy najdete inspirativní otázky, jak lze s pohádkami pracovat. Prohlubujete tak v dětech vztah k životním hodnotám. 

  


 

Tucet pohádek

Pohádek není nikdy dost, a i když se opakují, děti si je nechají stokrát číst, či vyprávět. Jsou to příběhy s dobrým koncem, který přes všechna úskalí a nebezpečí s jistotou přijde. Kdyby chyběly pohádky v dětském světě, byl by neúplný a chudý. To nás vedlo k výběru těch nejznámějších pohádek a postav. Využili jsme zkušeností rodičů a učitelů mateřských a základních škol a domluvili jsme se na magickém počtu – tuctu pohádek.

 

O ČERVENÉ KARKULCE

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

O BUDULÍNKOVI

O POPELCE

O BAJAJOVI

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

HRNEČKU, VAŘ!

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

O SMOLÍČKOVI

O OTESÁNKOVI

O HONZOVI

 

 

Podpora čtenářství

Autorský tým se shodl také na tom, že chce podpořit dětské čtenářství a společné čtení rodičů s dětmi, proto jsou pohádky svou délkou přiměřené např. večerní chvilce u postýlky. V knize najdeme celou škálu příběhů od těch jednodušších (často se v textech opakujících – O slepičce a kohoutkovi, O Smolíčkovi) až po ty složitější (např. pohádky o princeznách a Popelce).

 

Didaktické uspořádání

K tomu, aby se dobře četlo, jsme zvolili větší písmo a dodržujeme systém v uspořádání – každá pohádka při rozevření dvojstránky má vlevo ilustraci a vpravo text, který s ní souvisí, proto mohou malé děti i bez znalosti čtení vyprávět děj podle obrázků. Rozvíjí se tím jejich slovní zásoba, učí se koncentrovat na delší vyprávění. To vše má ještě jednu pozitivní stránku: děti mohou nenásilně trávit u knihy delší čas. Dnešní doba nabízí vypjaté zážitky, v konkurenci technických vymožeností to není zanedbatelné plus. Zvláště v okamžiku, kdy nejen různé statistiky, ale i zkušenosti učitelů bijí na poplach, že chybí vazby k mluvenému a psanému slovu, že vztah ke knize se změnil a nechuť dětí ke čtení je značná. Knihou Pohádka za pohádkou chceme děti nasměrovat ke čtení a znalosti klasických českých pohádek. Vrátíme se tak ke kořenům naší kultury a k ústní lidové slovesnosti.

 

Obr.: ukázka dvojstrany

 

 

Čtení s porozuměním

S tím souvisí také další dovednost, kterou získají děti jen přes dlouhodobý „trénink“, a tou je čtení s porozuměním textu. Není jednoduché si uvědomit, co čteme, často musíme hledat mezi řádky, přistupovat kriticky k psanému slovu. Výsledkem může být zkušenost, přes niž můžeme rozeznat důležitost textu, nebo okamžik, kdy nám někdo chce vnutit svou manipulující myšlenku, nebo naopak staneme se svědky objevných myšlenek.

Otázky pro děti a rodiče

V závěru je navíc kniha nezvykle vybavena inspirativními otázkami, kterými se můžeme řídit při rozhovoru o pohádkách, děti jsou tak motivované přemýšlet o nich v širších souvislostech. Je to návod, jak s pohádkami pracovat a prohlubovat v dětech správné vzorce chování a vést je tak k uvědomování si životních hodnot. Pomocí otázek zjistíte, kdy se dítě stydí, z čeho má obavy a strach, jaké jsou jeho vztahy s kamarády a spolužáky ve škole. Co ho trápí a jaké má problémy. Nenásilně prostřednictvím pohádkového příběhu otevřete témata, o nichž dítě samo nedokáže mluvit. Znáte tu otázku rodičů - Co bylo ve škole, školce? Určitě i lakonickou odpověď některých dětí - NIC. Otázky k pohádkám vám pomohou odpověď "nic" rozkličovat.

 

Pohlazení pro českou duši

Pohádka za pohádkou nabízí půvabné kresby akademické malířky Zdeňky Krejčové, které pro děti přinášejí vizuální zážitek a radost z ilustrací. Malého čtenáře mají pohladit svou barevností, nápaditostí a přinášejí mu např. typickou českou krajinu. Rozhodně chceme nabídnout více než dokonalé kresby zahraniční provenience, ve kterých najdeme vysokou profesionalitu, ale chybí v nich naše poetika a citlivost, humor a vtip.

Každá pohádka je tvořena 8 dějovými obrázky, které jsou výsledkem souhry a domluvy autorky Dagmar Pernické a ilustrátorky Zdeňky Krejčové.

 

 

Zpracování a podoba knihy

Kniha má 200 stran formátu A4 na šířku, je vázaná v knižní tvrdé vazbě (V8), natištěna na kvalitní křídový papír o gramáži 170 g/m², povrchová úprava hedvábný mat (mat silk), který odolá častému listování dětí.

Obsahuje 96 celostránkových ilustrací, 96 stran textu pohádek. Každá pohádka je zpracována na osmi dvojstranách - ilustrace a text.

  

E-shop


Kategorie je prázdná.

 

Tvůrčí tým


Potkaly se tři ženy, téměř tří věkových generací. Autorka, ilustrátorka, nakladatelka. Při tvorbě samotné knihy rozšířily naši společnost grafička a psycholožka. Bylo to až magické. Dokonce jsme se všechny dohromady nikdy osobně nesešly. Jsme z různých končin naší země. Nicméně se mezi námi vytvořila nepopsatelná vazba a spojovala nás neviditelná energie. Některé naše představy nemusely být ani nahlas vysloveny či popsány. Jednoduše jsme to všechny cítily stejně. Kromě toho, že jsme chtěly společně vytvořit pohádky pro radost dětí, měla každá z nás i osobní důvod, proč vložila svou práci do knihy Pohádka za pohádkou.

Dovolte, abychom se představily:

 


 

Dagmar Pernická

autorka textů pohádek a návrhů pro ilustrace

Dagmar Pernická: „Mé dětství bylo provázeno pohádkami a příběhy, které mi vyprávěli a četli babička s dědečkem. A až se mě jednou vnoučata zeptají, co jsem dělala, když ještě nebyla na světě, chtěla bych jim říct, že jsem psala pohádky i pro ně. Přála bych si předat dále to, co jsem dostala jako holčička. Stále se vracím do těch magických dob, v nichž jsem byla chvilku opravdová princezna, nebo se toulala jako krajánek po světě, a čerpám z nich nejen vzpomínky, ale pořád nosím v sobě laskavost a moudrost svých prarodičů.“

Pohádka za pohádkou není náhodně vytvořená kniha. Má svůj pevný základ v tom, že ji předcházejí čtyři série velkých nástěnných karet s obrázky a textem jednotlivých pohádek, které se již tři roky dostávají do rukou učitelek a dětí předškolního a mladšího školního věku. Teprve po jejich zveřejnění a velkém ohlasu si dovoluje tvůrčí tým nabídnout knihu, aby děti společně se svými blízkými mohly prožívat hezké rodinné chvilky u knihy nebo být bohatější o čtenářské zážitky ve škole.


 

Zdeňka Krejčová

akademická malířka, ilustrátorka

Pro děti jsou pohádky prvním setkáním s dobrem a zlem kolem nás. Měla jsem ráda pohádky B. Němcové a K. J. Erbena. Byly to příběhy plné tajemství, vtipu, fantazie a v každé se skrývala zrnka moudrosti. Daly se loupat jako cibulka, stále se objevovaly nové významy. Ilustrovala jsem jich hodně - pohádky francouzské, keltské, čínské, z celého světa. O květinách, ptácích i zvířatech. A stále se v nich setkávám s pýchou, pokorou, spravedlností a špatností a s moudrým ponaučením.


 

Jana Žouželková

vydavatelka, vedoucí tvůrčího týmu

Celé své dětství jsem proležela v knížkách a hltám dobré knihy i v dospělosti. Měla jsem velmi kultivovanou maminku, která mě ve čtení podporovala a kolikrát oželela i moji pomoc v kuchyni. Jsem jí za to dodnes nesmírně vděčná. 

Vznik pohádek, ještě ve formě didaktických obrazů pro školy a školky, je spojen s tragickou událostí. S okamžikem, kdy moje maminka nečekaně během několika minut zemřela. Neměla jsem možnost se s ní ani rozloučit.

Pohádky byly tak mým rozloučením. První tři pohádky jsem vydala čtyři měsíce po její smrti a na její památku jsem je pojmenovala Pohádky od maminky. 

Ve školách měly obrovský úspěch a proto v následujících dvou letech vznikala další pokračování, až bylo pohádek dvanáct. 

Najednou jsem měla k dispozici zpracovaný materiál pro knihu. Pro knihu, která je mým splněným snem.

 


 

Marcela Klimešová

grafička, grafické zpracování a sazba

Můj vztah k pohádkám? Veskrze kladný. Už jako dítě jsem svou maminku, když se spletla nebo „zapomněla“ při jejich čtení, opravovala. Některé oblíbené jsem totiž znala zpaměti. Po narození dcery jsem nakupovala pohádkové knížky ve velkém. Hlavně ty od Němcové, Erbena, bratří Grimmů, i ty ruské, krásně ilustrované …

Před lety jsem začala spolupracovat s paní Žouželkovou. Tehdy se mi dostaly do rukou nádherné ilustrace paní Krejčové. Vydechla jsem údivem. Jedním slovem krása. Stejně krásná byla i práce s nimi. Nejprve vznikly nástěnné obrazy pro školy. Měla jsem tu možnost být u toho, když ředitelé a učitelé ve školách a školkách viděli tuto povedenou didaktickou pomůcku poprvé. Neopakovatelný zážitek. Stejně tak se mi líbí moderní texty autorky Dagmar Pernické.

Na práci na knize, kterou teď máte možnost si prohlédnout a zakoupit, jsem se nesmírně těšila. Společně s vydavatelkou jsme nad ní strávily několik měsíců. Autorky textů i ilustrací mají můj obdiv. Doufám, že stejně jako mně, se tato kouzelná knížka bude líbit i vám a přeji jí, aby měla mnoho spokojených čtenářů a ležela na spoustě nočních stolků v dětských pokojíčcích.


 

Soňa Smolková Syřínková

psycholožka, Otázky pro děti a rodiče

Jsem milovnicí pohádek. Evokují mi vzpomínky na dětství. Na společně trávený čas s maminkou, která mi je četla nebo vyprávěla. Vzpomínky, kdy jsem si ve své fantazii odžívala příběhy hlavních hrdinek mých oblíbených pohádek.

Celý svůj profesní život se věnuji práci s dospělými lidmi, kdy se společně vracíme k prožitkům z jejich dětství. Jedním z opakujících se témat napříč různými generacemi jsou vzpomínky na čas, kdy jim rodiče a prarodiče četli nebo vyprávěli pohádky. Ti, jež toto ve svém dětství zažili, s láskou vzpomínají. Ti, jimž takové zážitky schází, většinou pociťují lítost, kterou si dokážou vybavit i ve své dospělosti.

Pohádky jsou úžasným prostorem pro dětskou fantazii, pro uvědomování si vlastních pocitů a možnosti o nich mluvit.

  

Křest


motto:

Splněný sen

aneb kniha, která se dědí...

 

Ve všech pohádkách jsou kouzelná slova a zaříkávadla, která otevírají tajné dveře, plní přání...

I v našich skutečných životech existují kouzelná slova.

Ta otevírají lidská srdce lásce, porozumění a pochopení

a zavírají dveře nenávisti, podlosti a zášti.

Myslíte si, že neexistují?

Ale ano, existují. Jen na ně někdy zapomínáme. 

 

MILUJI TĚ

OMLOUVÁM SE TI

PROSÍM, ODPUSŤ MI

DĚKUJI TI

 


 

25. října 2014 jsme v Olomouci v hotelu Flora slavnostně pokřtili knihu Pohádka za pohádkou. Příjemné setkání dospělých i dětí, kde tekly slzy dojetí a byl slyšet smích. Spontánní reakce dětí na postavičky z pohádek nás přesvědčily, že děti bez pohádek opravdu nejsou dětmi. Zažili jsme společně to, co má rodina prožívat - harmonii a souznění rodičů i dětí.

 

Děkuji za celý tým NOVADIDA všem, kteří se podíleli na přípravě knihy, organizaci křtu a autogramiády a také více než stovce příznivců, jež přišli knihu podpořit. Svým přátelům, rodině, obchodním partnerům za báječných 18 let tvoření, spolupráce a podpory, které vedly až ke vzniku nejen této knihy.

Děkuji.

Mgr. Jana Žouželková, majitelka NovaDida, spol. s r.o.

 


 

Téměř padesát příznivců se sešlo na slavnostním křtu. Jana Žouželková poděkovala za přízeň a spolupráci svým nejbižším květinami.

 

Ilustrátorka ak. mal. Zdeňka Krejčová (vlevo) a autorka textů Dagmar Penická (vpravo) se poprvé osobně setkaly až na křtu, i přesto, že za sebou měly již tři roky společné práce. I na dálku se dá pracovat, když se lidé rozhodnou něco společného vytvořit. Zdeňka Krejčová týden poté oslavila své významné životní jubileum. Zdeničko, k Tvým 70. narozeninám gratulujeme a přejeme ještě hodně krásných obrázků pro děti.

 

NovaDida, spol. s r.o. se zavázala věnovat 500 knih organizacím zabývajícím se podporou dětí v nouzi. První věcný dar v podobě knih pro děti jsme oficiálně předali řediteli sponzoringu zařízení Klokánek Praha-Štěrboholy při Fondu ohrožených dětí. Zleva: Lucie Martináková - sólistka baletu Moravského divadla v Olomouci, kmotra knihy; ak. mal. Zdeňka Krejčová - ilustrátorka; p. Jan Vaněk - ředitel sponzoringu, Klokánek FOD; Jana Žouželková - vydavatelka, majitelka NovaDida, spol. s r.o.; Dagmar Pernická - autorka převyprávěných textů pohádek a podkladů pro ilustrace.

 

Knížku kupovali nejen rodiče malých dětí, ale i dospělí, kteří na svoje budoucí vnoučata teprve čekají.

 

Malé princezny, pro které bylo setkání s autorkami zážitkem, jenž se opravdu musel zvěčnit :-)

 

Spokojení byli i dospělí s většími dětmi. Radost byla cítit všude kolem nás. A to jsme přesně chtěli. Radost.

 

Knížku si děti hned prohlížely. Dokonce i s tátou. Nejen maminky čtou pohádky, i tátové.

 

Z didaktických obrazů Pohádky od maminky, které možná máte ve své škole či školce, jsme vytvořili pojízdné stěny, a u těch děti trávily nejvíce času. 

Celý přehled didaktických pomůcek pro školy a školky naleznete na www.novadida.cz

 Sponzoři

Tato kniha má pomoci i dětem, které v daný okamžik potřebují pomoc svého okolí.  Do konce roku 2015 jsem rozdali 500 knih organizacím zabývajícími se opuštěnými dětmi, dětmi bez rodičů, či těžce nemocnými dětmi. Abychom si to mohli dovolit, požádali jsme podobně smýšlející lidi jako jsme my a ti nám pomohli tuto knihu uvést v život. Všem sponzorům, firmám i soukromým dárcům, z celého srdce děkujeme.

 

Partneři

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Komentáře


Milí čtenáři,

25. října 2014 jsme v Olomouci slavnostně pokřtili novou pohádkovou knihu Pohádka za pohádkou. Knihu ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, která v těchto dnech oslavila svoje životní jubileum - 70. narozeniny. Věřím, že tato kniha je nádherným dárkem.

Prosím, napište nám, jak se Vám kniha líbí a podělte se se svými pocity s ostatními. Děkujeme. Za tvůrčí tým Jana Žouželková

 
 1. Kamila04.11.2014 16:15:29

  ...nádherné ilustrace, které hladí a hřejí nejen malé děti....jestli se ohlížíte po pohádkové knížce pro vaše děti, tahle knížka vás potěší

 2. Dáša Hemelíková04.11.2014 19:17:17

  Zúčastnila jsem se křtu této miloučké knížky. Bylo to velmi dojemné. Knížka se všem líbí, zlepšuje náladu, pohladí na duši, potěší i poučí. Vřele doporučuji všem babičkám, maminkám i dětem......

 3. Soňa Smolková Syřínková05.11.2014 14:35:20

  Jsem jednou ze sudiček pro tuto knihu. Stejně jako při samotném křtu jí přeji, aby otevřela dětskou duši svým čtenářům. Je podle mého názoru nádherná a vytvořená s láskou.

 4. Lada Löwy08.11.2014 16:45:24

  .... i já měla tu čest se zúčastnit nádherného křtu této "poctivé" pohádkové knihy. Ač stále stejné pohádky, zase mají jinou příchuť a to příchuť rozmanitosti, barevnosti, plnosti, představivosti a zejména lásky při sdílení obsahu se svými nejen nejbližšími. Jsem ráda, že ji mám(e) doma.

 5. Jana Komárková08.11.2014 22:40:59

  "Pohádka za pohádkou" je velmi inspirující a obohacující knížka. Nejen, že spojuje generace při čtení pohádek, ale také umožňuje společné sdílení nad inspirativními otázkami. Zažíváme doma s knížkou krásné chvíle... Děkuji

 6. Ctirad Gazda10.11.2014 20:44:27

  Měl jsem rovněž tu čest zúčastnit se křtu uvedené knihy společně se svou manželkou a našimi dětmi Lucinkou (6 let) a Péťou (necelých 10 let). Lucince se nejvíce líbí otázky ke každé pohádce a vyžaduje další a další (dobrý nápad). Péťovi se nejvíc líbí Princ Bajaja. Já kvituji výběr pohádek a jejich "převyprávění" v "rozumném" rozsahu vhodném k večerní četbě před spaním. Úžasné jsou krásné obrázky k pohádkám, jejich množství a střídání s textem, přičemž na každé otevřené dvoustránce dítě vidí "kompatibilní" obrázek s textem, který je zrovna čten. Rovněž kvalita knihy (papír,...) je výborná. Je neuvěřitelné, že v dnešní době se podařilo napsat, nakreslit a hlavně vydat takto kvalitní pohádkovou knihu. Výborný počin. Díky

 7. Anna Kubišová ředitelka MŠ11.11.2014 13:44:26

  Chci popřát ilustrátorce knihy paní Zdeňce Krejčové k jejímu milému životnímu jubileu pevné zdraví, štěstí, lásky a mnoho výtvarných inspirací pro další knihy. Vaše ilustrace jsou nejen doplňkem překrásně poetický napsaného textu pohádek, ale jsou pro děti vedené dospělým učebnicí rozvoje slovní zásoby, předmatematických představ, rozumového chápání, rozpoznávání palety tónů barev... Jsou velmi milé a dětem blízké. Já jako učitelka, matka a babička za knihu děkuji. S pozdravem a úctou Anna Kubišová

 8. Naďa Černá25.11.2014 22:39:06

  Těším se, až budu číst svojí dceři z knihy "Pohádka za Pohádkou". Produkty z dílny NovaDida, spol. s.r.o. znám velmi dobře, učím z nich ve svých jazykových kurzech a mohu je vřele doporučit. I my dospělí potřebujeme obrázky tak krásné, jako jsou v této knize, malované rukou paní Zdeňky Krejčové. Přeji knize "Pohádkovou cestu". Naďa Černá, ředitelka Sugestopedické jazykové školy INTKOS, www.intkos.cz

 9. Petra Polsen28.11.2014 09:36:55

  Knížka je úžasná - v několika směrech. Líbí se mi, jak vypadá - kvalitní materiál, krásné ilustrace...celá na mě působí hravě a zároveň tak nějak důstojně. Taky oceňuji, jak autorka tradiční pohádky v detailech přizpůsobuje současné době - například když si vlk potřebuje pomoučnit ruce, tak si zaskočí do pekárny (třeba u mlynáře by to zvládl taky, ale kdo dnes chodí k mlynáři, že... :-) A otázky na konci jsou podle mého názoru super nápad a knížku posouvají daleko za hranice toho, co nabízí "běžné" knihy pohádek. Pro mě tahle knížka patří k těm, o kterých říkám, že je na ně spolehnutí: Kdykoli ji otevřu, spolehlivě mi pozvedne náladu, potěší oko a pohladí duši.

 10. Jaroslav Ševčík19.12.2014 06:15:57

  Jsem učitelem na málotřídní škole, osmnáctým rokem učím prvńáky číst, psát a počítat. Nástěnné obrazy pohádek malované ilustrátorkou Zdeňkou Krejčovou používám od první chvíle, kdy je NovaDida vydala, a to v literární a jazykové výchově v prvním a druhém ročníku, ve výtvarné výchově, v dramatické výchově, pravidelně také při zápisu do 1. třídy. Malířku Krejčovou učitelé i žáci určitě znají z učebnic, které ilustrovala: Čítanka pro 3. ročník ZŠ (SPN 2010), Čítanka pro 4. ročník ZŠ (SPN 2010), Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (SPN 1996), Pavel Šrut - Otíkova čítanka (pro 1. a 2. roč., Prodos 1994), Český slabikář pro 1. ročník (Prodos 1993). Knihu Pohádka za pohádkou jsem tedy velice přivítal. Knížek s klasickými pohádkami je dnes na trhu mnoho, tato však je mimořádná krásná, především celostránkovými ilustracemi. Zdeňka Krejčová je namalovala akvarelem, jsou popisné, hodně barevné, tvarově měkké. Věci, zvířata a lidé nejsou pojaty „moderně“, jsou jakoby ze starobylého českého prostředí. Působí na čtenáře důvěrně, líbezně, romanticky. Dětem se náramně líbí, rády si je prohlíží a čtou v nich. Pohádky jsou výborně vybrané, protože ne všechny dnešní děti klasické pohádky znají. Chybí mi tam ovšem pohádka O veliké řepě a O dvanácti měsíčkách (námět na pokračování). Texty jsou trochu upovídané, ve výuce mi stačí textu méně. To by ovšem děti, kterým učitelky v mateřských školách nebo rodiče doma čtou tuto knížku před spaním, přišly o detaily, kterými se malí posluchači vcítí do pohádkové atmosféry či do pohádkové postavy. Kniha může být nejen díky obsahu, ale i díky svému designu reprezentativním dárkem pro všechny malé děti. Dle mého názoru by neměla chybět v žádné třídě prvního stupně základních škol.

 


Kontaktujte nás

 

NovaDida, spol. s r. o.
Táboritů 237/1
779 00 Olomouc–Bělidla

Společnost zapsaná v KS Ostrava,
oddíl C, vložka 44502

IČO: 286 12 736
DIČ: CZ 286 12 736
Jsme plátci DPH.

 

Zákaznická linka

 

tel.: 585 207 451 (pracovní dny 8–16 hod)
e-mail: obchod@novadida.cz
web: www.novadida.czProdukt byl úspěšně vložen do košíku