Background Image
Previous Page  5 / 18 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 18 Next Page
Page Background

Jak je krásný les v létě! Zvláště, je-li takové čerstvé ráno, které uvítalo Červenou Kar-

kulku. Na listech se třpytí kapkami rosy sítě pracovitých pavoučků, koruny stromů

zní zpěvem švitořivých ptáků a zrzavé veverky si zvědavě prohlížejí Karkulku, která

jde za babičkou. Děvčátko ale opravdu nemůže pospíchat, když má tolik zajímavého

kolem!

Karkulka se chvilku dívala na pana datla a myslela si, že spolu nosí stejnou červe-

nou čepičku. Musí se doma zeptat, zda mu neušila maminka také i tu jeho. To by byla

legrace!

A před Červenou Karkulkou se otevřela vysekaná paseka plná pařezů, ale i voňavé

mateřídoušky, barevných květin i sotva zasazených malých smrčků. Kdybych tak na-

trhala kytici pro babičku! I maminka by mě určitě za ten nápad pochválila. Kopretiny

a zvonečky patří k babiččiným oblíbeným.

A Karkulka sešla z cesty. To ještě netušila, že ji pozorují tmavé záludné oči. Jako

správný tichošlápek sledoval Karkulku už delší dobu vlk.

7