Background Image
Previous Page  18 / 18
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18 / 18
Page Background

®

Dagmar Pernická

Zdeňka Krejčová

9 788090 585201

ISBN 978-80-905852-0-1

Pohádka za pohádkou je kniha převyprávěných klasických pohádek pro společné

zážitky dětí a jejich maminek, tatínků, babiček, dědečků …

Pro radost z kouzelného světa, laskavé pohlazení i jistotu, že dobro a spravedlnost

v něm vítězí.

Nejznámější příběhy ze světa českých pohádek jsou doprovázeny velkým množstvím

ilustrací zachycujících děj. Díky bohatým kresbám a krátkým textům s velkým písmem

přímo vybízejí ke čtení v rodinném kruhu.

V závěru knihy najdete inspirativní otázky, jak lze s pohádkami pracovat, a prohlubovat

tak v dětech vztah k životním hodnotám.