Background Image
Previous Page  7 / 18 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 18 Next Page
Page Background

To je ale malá holčička, myslel si vlk. Ha, co tady dělá tak sama v lese? A má košík.

A v něm určitě něco, co berou vlci jako laskominu, dělal si tisíce chutí. Mňam, mlask!

Ještě se opatrně rozhlíží kolem sebe. Největší strach má z hajného Zajíce. Ještě

teď cítí, jak dostal brok do kožichu, když semu vysmíval:„Zajíc, Zajíc, ty jsi hajný na nic.

Střílet umíš velice jen ty svoje slepice.“ Tehdy v poslední chvíli vzal nohy na ramena.

S hajným by se nerad potkal, ještě by si chtěl vyřídit s ním nějaké další účty.

Ale teď je vlkova chvíle. Vystoupil před Karkulku, důležitě jako pan učitel zvedl

tlapu, ukázal na ni drápem a hlubokým hlasem se zeptal: „A ty jsi kdo?“ „Já jsem pro-

sím Červená Karkulka,“ odpověděla způsobně holčička. „A co to neseš? Maso?“ „Ne,

nesu babičce dárky, ona má narozeniny. Bydlí v chaloupce za lesem.“

Vlkovi začalo svítat. Tady bych se mohl mít opravdu skvěle. „A víš, kdo jsem já?“

„Ne, ale velice se podobáš pejskovi. Netrefíš domů?“ bezelstně odpověděla.

9