Background Image
Previous Page  15 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 26 Next Page
Page Background

Brzy na jaře se staré koze narodila tři běloučká roztomilá kůzlátka: dvě kozičky ses-

třičky a bratříček kozlík. Zpočátku pořád spali, proto jejich maminka mohla spokoje-

ně chodit na pastvu a nemusela se starat, co se doma děje. Koza na ně byla právem

pyšná a měla je moc ráda.

Kůzlátka rostla jako z vody a sílila, pomalu objevovala okolní svět a byla na něj

velmi zvědavá. Začala i trochu zlobit, pošťuchovat se mezi sebou, takže je jejich

maminka musela občas i pokárat. Když odcházela na pastvu, vždy si je svolala

a se zdviženým kopýtkem, aby dodala svým slovům větší vážnost, říkávala: „Děťátka

moje, teď odcházím, ale brzy se zase vrátím. Donesu vám mlíčko a trávu. Buďte hod-

né! Můžete si spolu hrát ve světnici. Dávejte na sebe pozor, nikomu neotvírejte dve-

ře, ani okna na škvírku, víte, že v lese žije zlý vlk a špatně by se vám vedlo, kdyby vás

chytil. Ale když poslechnete maminku, nic se vám nestane.“

Jednoho dne zase stará koza potřebovala odejít. Kůzlátka se s ní loučila: hlavičky

i s malými růžky zvědavě hleděly na maminku, která jim připomínala, aby opravdu

nikomu neotvíraly, byly potichu a dávaly si pozor na hladového vlka.

101