Background Image
Previous Page  13 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 26 Next Page
Page Background

V jednom království plném voňavých květin žili král s královnou. Nemohli se ale ze

svých zahrad plných pestrých barev radovat, protože jim k úplnému štěstí chyběly

děti. Král velice toužil po vlastním dítěti a královna vždy, když uviděla své poddané

s jejich drobotinou, uronila slzičku.

Už ani nedoufali, a jejich přání se jim přece vyplnilo. Stal se zázrak: narodila se jim

dceruška. Celá země se radovala a manželé vystrojili veliké slavnostní křtiny, na které

kromě svých šlechticů pozvali všechny víly z okolí. Nebyly to ledajaké lesní žínky, ale

vědmy. Vždy totiž stály u kolébky novorozeňat a přály jim do života, tkaly nit osudu.

Spokojenému děvčátku v kolébce věštily ovšem jen to nejlepší. A tak se dostalo na

zdraví, štěstí, bohatství a hodného prince. Jedenáct se jich u malinké princezny vy-

střídalo se svou sudbou a královští rodiče byli spokojeni.

Vtom se rozrazily dveře komnaty a vešla sudička celá v černém: „Za to, že mě tví

rodiče nepozvali, v den svých osmnáctých narozenin se píchneš do prstu a navěky

usneš a s tebou celé království.“ A zmizela. Překvapená královna se rozplakala.

85