Background Image
Previous Page  17 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 17 / 26 Next Page
Page Background

Bylo, nebylo…V jednommalebném údolí pod velkou jabloní, která každý rok dávala

slaďoučká červená jablíčka, stála chaloupka s doškovou střechou. V ní hospodařily

matka s dcerou. Obě se měly co ohánět, aby se uživily, ale protože se práce nebály

a byly pilné jako včelky celičký den, vždy se k večeři na stole objevil kus chleba

a voda ze studánky.

Na dvoře kdákaly slepice, které snášely bílá vajíčka. Dcera je dobře prodala na

jarmarku ve vzdálenémměstečku a nakoupila za utržené peníze vše, co potřebovaly.

A pak tady byl ještě les. Plný jahod, malin, ostružin a později i voňavých hub. To

vzaly obě ženy košíky a neodešly domů, dokud je neměly plné. Po cestě ještě natrha-

ly luční kvítí, aby to u nich ve světnici bylo útulné.

Tak se střídalo jaro s létem, podzim se zimou.

Pak přišel jeden neobyčejný den, který přinesl podivuhodné věci.

117