Background Image
Previous Page  19 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 26 Next Page
Page Background

U sedláka na dvoře bylo vždy slyšet plno štěbetání a syčení hus, mečení koz, bučení

krav, kokrhání kohouta a kdákání slepic, štěkot psů a mňoukání koček a z ohrady se

ozývaly ovečky svým béé.

Všechna ta zvířátka žila spokojeně, sedlák se selkou se o ně pečlivě starali, nešet-

řili krmením. Ba dokonce měli pro ně i pochvalu a pohlazení.

K hejnu drůbeže patřila i slepička s kohoutkem. Celý den spolu chodili po dvoře,

zobali zrní, které jim hospodář nasypal, nebo prohrabávali trávník a hledali v hlíně

broučky a semínka. Stala se z nich nerozlučná dvojice. Celičký den se nespustili z očí.

Přišel krásně barevný podzim a slepička s kohoutkem se rozhodli, že se půjdou

podívat do lesa. Zrána vyšli ze dvora a byli opravdu spokojeni.

Kam se podívali, všude rostly houby a lesní plody.

Kohoutek si se slepičkou pochvaloval, jaká je to pěkná procházka, a což teprve

až dojdou na ten veliký palouk plný dobrého zobání!

To bude ale hezký den!

133