Background Image
Previous Page  23 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 23 / 26 Next Page
Page Background

Bylo nebylo. Za sedmero horami v jedné malé vsi bydleli muž a žena. Svůj domek si

postavili na samém konci vesnice a vedli klidný život. I když byli chudí, o živobytí se

vždy nějak postarali. Muž pracoval v lese, žena předla len.

Manželé ale nemohli mít děti. Když si postěžovali sousedům, ti jim říkali: „Buďte

rádi, čím byste je uživili. Vždyť takové dítě toho potřebuje!“

Žena i muž jim namítali, že by vystačilo to, co mají. Jen kdyby se mohli postarat

o své dítě. Kéž by se jim splnilo toužebné přání!

Doma stála prázdná kolébka, nad kterou žena těžce vzdychala: „Kdybych tak teď

mohla houpat syna nebo dcerku, bylo by u nás plno štěstí. A když se najíme my, nou-

zi by nemělo ani naše děťátko. Jen kdybychom nějaké měli!“

Muž viděl, jak se jeho paní trápí, a přemýšlel, co udělat, aby byla spokojena.

Na nic však nemohl přijít, a tak utíkal v horách jeden den za druhým a manželé

se slzou v oku se dívali na sousedovy děti, jak si hrají a rostou. Zdálo se, že už to tak

zůstane napořád.

165