Background Image
Previous Page  5 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 26 Next Page
Page Background

Dřevorubec se svou ženou a dvěma dětmi žili spokojeně. I když peněz nebylo nikdy

nazbyt, věděli si rady. V této rodině vládla láska. Pohoda však netrvala dlouho. Přišla

těžká nemoc, maminka zemřela a z Jeníčka a Mařenky se rázem stali sirotci.

Dřevorubec musel všechno stihnout sám, ukázalo se, že jeden člověk celou tu

dřinu nezastane.

Po čase se tatínek rozhodl, že bude lépe, když starost o děti a o domek přenechá

jiné ženě. A on se může věnovat jen své těžké práci. A tak se znovu oženil a přivedl

dětem macechu. Zmizely pěkné dny, protože je neměla ráda a ubližovala Jeníčkovi

i Mařence. Byla zlá a panovačná a každý se jí bál.

Jednoho dne rozkázala svému muži, ať děti zavede co nejhlouběji do lesa a tam

je nechá. Bránil se, že to přece po něm nemůže chtít.

Žena však vyhrožovala a naléhala tak dlouho, až ji dřevorubec poslechl. I on měl

ze své ženy strach.

21