Background Image
Previous Page  7 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 26 Next Page
Page Background

Babička s dědečkem se starali o svého malého vnoučka Budulínka. Žili spolu v cha-

loupce u lesa na samotě, kde lišky dávaly dobrou noc. Dědeček chystal dřevo, aby

bylo čím v zimě topit, babička uklízela, starala se o domácí zvířátka a dbala na to,

aby dobře uvařila. A Budulínek? Hrál si, sledoval ručičky u hodin, jak ubíhají, čekal, až

dřevěná kukačka zakuká, kreslil, prohlížel si obrázky na stěnách, houpal se na koníč-

kovi a úplně nejraději si povídal o tajných věcech s kočkou Micinkou.

Když se babička s dědečkem nedívali, Budulínek si tajně vzal smyčec a začal vrzat

na housle, až se Micka uraženě zvedla, že takovou kočičí muziku nebude poslouchat.

A když Budulínek přidal rány na buben, tak utekla za komín.

Nejraději by ovšem Budulínek skotačil v lese, ale protože byl ještě malý, některé

věci měl od dospělých zakázány. Třeba to, že se sám nemůže vydat na průzkum, kde

jsou nejlepší jahody, nebo kde tak krásně voní paseka a kde vykukují z mechu nej-

lákavější hříbky. A Budulínek většinou poslouchal, protože dědečka a babičku měl

velmi rád.

37