Background Image
Previous Page  13 / 18 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 18 Next Page
Page Background

Za chvilku si to míří ke dveřím Karkulka a klepe na ně: „Babičko, jestlipak víš, že máš

narozeniny? To jsem já, Karkulka, přišla jsem ti blahopřát a dostaneš spoustu dárků.“

„Tak jen pojď dále, Karkulko,“ jemně skuhrá vlk.

Karkulka vešla a začala vybalovat z košíku dárky. Ale ten z lásky si nechala na

závěr. To už jde k posteli s perníkovým srdcem, na kterém je napsáno babičce k naro-

zeninám. Zarazí se však.

Podívá se na babičku a zeptá se: „Jé, babičko, proč máš tak veliké uši?“

„Abych tě lépe slyšela,“ odpoví vlk.

„A proč máš najednou tak velké oči, babičko?“ ptá se dále Karkulka.

„To abych tě lépe viděla,“ odpoví vlk až po čumák zahrabaný v peřině.

„Babičko, co ty velké zuby?“

„To abych tě mohl lépe sníst,“ řekl už normálně vlk. Roztáhl svoji tlamu a Karkulku

spolkl. Pak se spokojeně zavrtal pod peřinu do postele a usnul.

15