Background Image
Previous Page  15 / 18 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 18 Next Page
Page Background

Mezitím se svým psem Rafem chodil po lese hajný Zajíc. Už od rána měl takové div-

né tušení, že se něco stane a že by měl hledat vlka. V lese nikoho a nic neviděl, tak si

řekl, že se zastaví za babičkou na kus řeči a na kus bábovky. Popřeje jí k narozeninám.

Když přicházel k chaloupce, Raf větřil a byl neklidný. Štěkal směrem ke stavení.

Hajný si řekl, že opatrnosti není nikdy dost, proto velmi měkce našlapoval, aby jej

nebylo slyšet. U chaloupky ani živáčka, i když velmi dobře vnímal to divné ticho, jako

by se něco stalo. A chtěl zaťukat na okno. Když se podíval přes sklo dovnitř, málem

hlasitě zakřičel, neboť nemohl uvěřit svým očím. A co vidí?

V posteli leží vlk s obrovskýmbřichem, hvízdá mu v čumáku a chrápe na celé kolo.

Tady je něco v nepořádku, že on spolkl babičku?

Hajný vešel potichu do pokoje a loveckým nožem rozpáral vlkovi břicho. Z něj

vyšla nejen unavená babička, ale i Karkulka.

Obě vděčně děkovaly za svůj život zachránci.

17